Sommeraktivitetsinstruktørene lader opp

Postet av Frank Eilert Fossum den 18. Jun 2022


For tredje gang arrangerer Stovner SK gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom på Stovner. Litt ubeskjedent må vi kunne si at det har vært en suksess. Inspirert av dette, og med god støtte fra en rekke organisasjoner, etater og forretningsforbindelser, utvider vi tilbudet radikalt. I hele 9 uker varer festen. Det er ingen barn og ungdommer som behøver å kjede seg i sommer. Personer med nedsatt funksjonsevne er inkludert i sommerens tilbud.

Aktivitetene foregår på mange steder i bydelen: Stovnerhallen, Jesperud, Fossumparken, Haugenstuahallen, Rommensletta, Vestlihallen. For å få dette til å fungere trengs det en haug med folk som skal være instruktører. I egne rekker har vi mange gode voksne og unge som kan bidra med sine erfaringer. I forbindelse med oppkjøringen har de gjennomgått kurs i regi av Oslo idrettskrets. Det har vært både digitale og fysiske kurs. Til kurset i Stovnerhallen var 20 stykker tilstede. Resten tar kurset digitalt.


En ting er å være en god idrettsutøver og være veileder med sine ferdigheter. En annen ting er å være leder for svært aktive unger, og unger som er tilbakeholdne. Hvordan skal de takle dette? Og hvordan skal de takle situasjoner som oppstår uventet?

Tina og Abdi fra Oslo idrettskrets var sendt ut for å gi svar på spørsmålene. Illustrasjonen over gir en god beskrivelse av situasjonen. Det var mye som skulle fordøyes i det tre timer lange kurset.


Tina og Abdi var kveldens kursledere


Det var denne motiverte, fine gjengen som skulle undervises


John, som er hovedansvarlig for Stovner SKs sommeraktiviteter ønsket velkommen til OIKs kursledere og kursdeltakerne. I og med det var mange unge deltakere, gikk han først igjennom hva det vil si å være i et arbeidsforhold. De fleste instruktørene er ansatte i sommerjobbprosjektet. Og dette gir dem nyttig informasjon og erfaring til de senere skal begynne å jobbe.


Yessenia tok opp sitt yndlingsemne, politiattester, for instruktørene, en attest de trenger for å gjøre jobben. Disse er knyttet til et tema som må tas på høyeste alvor. Det er viktig å kjenne til hvorfor vi har dem, og hvordan prosedyrene er.


Så tok OIK over kvelden


Dessverre var det ikke mulig for undertegnede å være tilstede hele kvelden. Det jeg fikk med meg av undervisningen var svært interessant. Den tok opp forskjellen på å være instruktør i å vise fram og lede idrettsøvelser, og det å kunne være leder for hele aktiviteten. Altså ta vare på og se menneskene de har med å gjøre. Løse konflikter, hjelpe dem som har slått seg, aktivere dem som står og har vondt for å ta steget fram for å delta. Kort sagt, legge til rette for ønsket om å være aktiv. Helst gjøre et aktivt levesett så attraktivt at det varer for livet.

Deltakerne fikk en rekke spørsmål og oppgaver de skulle gjøre. Og den morsomste var utvilsomt hvordan lage nye leker ut av gamle leker. Går det an å lage en mer allsidig «sisten»? Deltakerne ble delt i 5 grupper som skulle utarbeide nye leker. Sånt blir det moro av.


I Leklagernes gruppe 1 var Stovner SKs styreleder Trang. Vi gleder oss til styremøtene framover


I Leklagernes gruppe 3 var allestedsnærværende Kaihaan. Det reiser spørsmålet: Blir det mer gøy på idrettsarenaene nå?


Leklagernes gruppe 5 hadde smilet på lur. Hva i all verden har de funnet på?


Leklagernes gruppe 4 tok oppgaven på alvor, men det ble gøy


Leklagernes gruppe 2 hadde Jørgen på laget. Han ble for øvrig lagt til som egenskap for gode ledere


Energigivende produkter ble lagt fram da undertegnede gikkAgendaen for resten av kurset var godt, og Kissma og Liin som er ansvarlige for gjennomføringen av sommeraktivitetene, kan støtte seg på instruktører som har fått en grundig innføring i de oppgavene de skal skjøtte 

Vi ønsker lykke til med årets sommeraktiviteter!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.