Hvorfor må du betale medlemskontingent og treningsavgift?
Hva bruker klubben pengene til?


Til Stovner SKs styre: Også denne teksten er rappet fra Ullern. Den må vel justeres litt? Hvordan er det med familiemedlemskap?

Mange foreldre lurer på hva de må regne med av utgifter for å få den håpefulle engasjert i en av klubbens idretter. Her får du vite hva du må regne med å bruke, samt litt om medlemskap.

Medlemskontingent
Alle medlemmer betaler kontingent til Stovner SK. Denne bidrar til å dekke klubbens overordnede utgifter, administrasjon og drift. Man betaler kun én kontingent, uansett hvor mange idretter man deltar i. Kontingenten er p.t. kr. 400,– pr. år for senior (17 år og eldre), barn/junior (16 år og yngre) kr. 300,–, ikke aktiv/støttemedlem kr. 200,–, allidrett, senior (60+) volleyball, unified kr. 200,–. Kontingenten faktureres tidlig på året. Gjennom kontingenten får man en ulykkesforsikring som gir ytelser i forbindelse med invaliditet og død, utenfor eventuelle lisenser som løses gjennom den enkelte idrett.  Se avsnittet Andre utgifter nedenfor i forbindelse med lisens. 

Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta i de enkelte idrettsaktivitetene i Stovner SK. 

Innmelding i Stovner SK skjer automatisk for alle som melder seg på de ulike idrettsaktivitetene våre.  En meldes IKKE automatisk ut av Stovner SK om en avslutter en aktivitet i en avdeling.  Beskjed om utmelding av foreningen må sendes til post@stovnersk.no.  Det samme gjelder ved endring av adresse. Disse forholdene kan også løses gjennom portalen Min idrett. Se mer informasjon på eget menypunkt under PRAKTISK INFO.

Treningsavgift
Dette er den enkelte særidrettsgruppes «kontingent», som dekker utstyr, trenergodtgjørelser, serieavgifter, dommerutgifter, hall-/baneleie osv. Treningsavgiften varierer mellom idrettene og med alder. Dette ligger i området 1.100–3.000 kr.  pr. år.

Utstyr
Noen idretter er mer utstyrskrevende enn andre.  En del utstyr er frivillig, men det må påregnes at det innkreves et beløp for noe pliktig utstyr. For øvrig må den enkelte dekke eget fottøy. En bør regne med et forbruk på ca. kr. 2.000,– til 3.000,– pr. år i lagidrettene.

Andre utgifter
Når spillerne vokser til, øker mulighetene for å treffe lag fra andre distrikter, landsdeler og land. Reiser og overnattinger betales i hovedsak av den enkelte spiller, men det er alltid frivillig å være med på slike aktiviteter.  I tillegg vil det i enkelte idretter også være krav om å løse lisens som er en utøverforsikring i regi av det enkelte særforbund, normalt fra det året man fyller 13 år.  Frem til da er barna dekket av NIFs forsikringsordninger.

Foreldreinnsats/utøverinnsats
Stovner SK, som resten av norsk idrett, drives på dugnadsbasis. Det er helt nødvendig at foreldrene stiller opp for barna på ulike dugnader.  De vanligste oppgavene er kjøring til og fra bortekamper, trener- eller laglederverv, vakt/mannskap på cuper/arrangementer, kakebaking, vaffelvakter og lignende. Dessuten oppfordrer vi alle foreldre til å være med på barnas kamper og arrangementer, både for å vise interesse for deres aktiviteter og for å være heiagjeng.

Mulighet til økonomisk støtte fra Stovner SK – Stovner SK har plass til alle
Stovner SK har som prinsipp om at ingen barn eller unge skal stå utenfor idretten som følge av kostnadene til idrettslaget.
Kontakt idrettssekretæren direkte, eller be din lagleder/oppmann ta slik kontakt. Kontaktinformasjon under Kontakt oss!