Innmelding

Innmelding i Stovner SK skal fortrinnsvis skje gjennom MIN IDRETT.

Trykk her


Medlemskapets administrering

Stovner SK bruker Norges Idrettsforbund (NIF) sin løsning for administrasjon av medlemskap.  Vi gir her en kort beskrivelse om hva dette betyr for deg som medlem og/eller foresatt.

Medlemmets portal mot idrettens sentrale IT-systemer er Min idrett.  Gjennom Min idrett kan du som medlem etter hvert administrere alle medlemskap i norsk idrett (innmeldinger og utmeldinger), se informasjonen som er registrert om deg, samt at du kan oppdatere dine data som
e-postadresse, tlf osv.  Du kan etter pålogging også endre ditt brukernavn og passord til noe som du husker.

Du får automatisk tilsendt brukernavn og passord når e-postadresse lagres i medlemsregisteret.  Dersom du har glemt brukernavn/passord kan du klikke på Glemt? på påloggingssiden for å få tilsendt ditt brukernavn og passord.  Du må da oppgi den e-postadressen som er brukt.  I tilfelle det er flere personer registrert på denne e-postadressen vil du måtte velge en person av gangen for å få påloggingsinfo. Har du ikke tilgang til e-posten og du ønsker å endre den registrerte e-postadressen, sender du en e-post til support@idrettsforbundet.no.

Gjennom Min idrett kan du også betale kontingenter og eventuelle andre betalingskrav som sendes ut gjennom systemet. Hver gang det etableres et betalingskrav vil du bli varslet pr. e-post for å gjøre oppmerksom på kravet som ligger i Min idrett.  Dersom du har flere barn som alle er lagt inn med din e-postadresse vil du følgelig få en e-post pr. barn.  Er det lagret mer enn en e-postadresse pr. medlem sendes e-post til alle adresser. Løsningen er laget slik at det kreves at kontingenten til Stovner SK må være betalt før eller samtidig med at treningsavgift betales.  Det er lettere å betale med Online Betaling i Min idrett ved å belaste ditt kort enn det er å registrere faktura med KID i nettbanken. Det er dog fortsatt mulig å hente ut giro med KID og betale den i nettbanken om man heller vil det.  

Tidligere ubetalte krav vil fortsatt framkomme av din fakturaoversikt i Min idrett.  Det vises for øvrige til styrevedtak i  Stovner SK om rutiner for purringer og konsekvenser av manglende betaling til idrettslaget inklusive de enkelte idrettene våre – mer info under eget menypunkt på PRAKTISK INFO.

 

Finner du ikke betalingskravet i Min idrett etter pålogging?

Det mest sannsynlige svaret er at medlemmet ligger registrert mer enn en gang i idrettens database (dublett). Dersom Miriam er registrert tre ganger i systemet (som kan skje på ulikt vis) vil Miriam ha tre ulike profiler i Min idrett med ulike brukernavn og passord.  

Dersom du får problemer eller trenger hjelp finnes det flere muligheter!

Informasjon om Min idrett finnes her.

Spørsmål om bruk eller av teknisk art skal rettes til Idrettens support på telefon 21 02 90 90 (kl. 08.00-19.00) eller e-post support@idrettsforbundet.no

Ta kontakt med vår kontaktperson som er oppgitt på betalingskravet du mottar dersom du

  • har fått et feilaktig betalingskrav, eller at det ligger betalingskrav i Min idrett som er betalt på annen måte
  • om du mener at du allerede er utmeldt som medlem
  • om det er andre spørsmål som er relatert til ditt forhold til oss.