Takk til 2022, og velkommen til 2023!

Postet av Stovner Sportsklubb den 14. Des 2022


Et svært travelt og aktivt år i Stovner SK er på hell. Sportslig har det blitt stor aktivitet både i den nye Badmintongruppa og Basketgruppa. De så fram til å delta i seriespillet når det startet i høst. Og har kommet godt i gang, med fine resultater.

Fotballgruppa stevner ufortrødent framover. Og Volleyballgruppa ekspanderer, og har gjort stor lykke med idretter hvor det er lagt spesielt til rette for paraidrettsutøvere, som teenvolley og diamantvolley. Sittevolley kan spilles med både funksjonsfriske og folk med funksjonshemning på samme lag.

Allidrett er et populært tilbud for unger fra 2 år og oppover mot 10 år!

Dansegruppa har blitt ekstra hardt rammet av pandemien. Men er under opparbeidelse igjen, og har blitt medlem i Danseforbundet.

I tillegg til selve aktivitetene har også klubben driftsansvar for hallene Haugenstua idrettshall, Stovner idrettshall og Vestli flerbrukshall, og fotballanleggene på Jesperud, og Rommensletta.

Klubbens administrasjon er selvsagt påvirket av alt som foregår. Jubileumsåret 2022 har også hatt stor påvirkning på arbeidsmengden. Men, det var det verdt! 

Forhåpentligvis får vi noen rolige dager som gjør at vi kan lage en oversikt over 2022. I mellomtiden kan du bla deg nedover i artiklene, der er det referater fra mye av det som har skjedd.

Så mye aktivitet på så mange arenaer, krever stor innsats av mange. Det gjelder trenere i alle klasser, hallvakter, instruktører, rengjørere, bakende og kjørende foreldre, og ikke minst gruppelederne. 

Det er enda flere som bidrar til at Stovner SK kan delta i dugnaden for lokalsamfunnet. Leverandørene av utstyr og tjenester er vi helt avhengige av for å få gjennomført aktivitetene. De lever riktignok av å selge til oss, men jammen som de er villige til å stille opp når noe står på.

Andre som stiller opp er våre overordnede idrettsorganisasjoner, Oslo idrettskrets og særforbundene.

Og vi har ikke glemt dem som bidrar økonomisk. Det gjelder private foretak og offentlige etater.

Viktigst av alle er klubbens medlemmer. Uten dem, ingen klubb. Derfor må alle som er ramset opp over påse at det de leverer av kompetanse, varer og tjenester, er av en slik art at det er attraktivt å være medlem i Stovner SK.

Vi ønsker alle en god jul i 2022, og et godt nytt år i 2023!
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.